Hospitalsradio

Hospitalsradioen er gæstfri over for Det Fremmede, som det kan vise sig i mødet mellem mennesker når målet er en fælles samtale.  Det behøver ikke være entydigt eller klart, hvem der er gæst eller vært, hvem der er syg eller rask, ”normal” eller ”ikke-normal”. Vigtigst er gæstfriheden der også inkluderer viljen til at rumme uenighed og endda strid og derfor ikke udelukkende fokuserer på det positive, opbyggelige og konsensussøgende, men også inkluderer undersøgelsen af Det Fremmede som livsvilkår, Det Fremmede i os selv, det Fremmede som Den Anden, der kan vise sig som det sårbare, det vrede, det svære, det sære og det uudsigelige. Hospitalsradioens behandling af det levede liv er således et gæstfrihedens rum, der holdes af omsorg for den fælles samtale i mødet mellem værter og gæster. Podcastformaterne er derfor gennemgående uredigerede og følger den frie samtales logik.

Hospitalsradioen er altså et gæstfrit rum, hvor fremmede kan mødes. Den undersøger præmisserne for mellemmenneskelighed og behovet for nærvær, omsorg og refleksion i en tidsalder der hylder det muskuløse, kapable og produktionsdygtige subjekt og denne konkurrenceånd og idealisering af præstation kan ses som en årsagerne til, at psykisk sårbarhed har antaget epidemiske proportioner. Hospitalet er som moderne institution underlagt samme krav om produktion, hvor helbredelse anses for en ydelse. Hospitalsradio vil gå tilbage til den oprindelige betydning i det latinske ord hospes, der etymologisk både kan betyde ’vært’ og ’gæst’, men samtidig kan det også betyde fremmed og anderledes. I dette betydningsmæssige krydsfelt vil hospitalsradioen holde et rum, der er gæstfrit overfor fremmede, hvor værter og gæster mødes i samtaler omkring det levede liv som det udspiller sig i og omkring hospitalet og hvor der insisteres på tiden til at lytte til hinanden. Hospitalsradioen er som vært for det fremmede og anderledes en prisme, der vil kunne belyse forskydninger eller desynkroniseringer fra det såkaldt normale, den orden vi kalder for common sense, hvor belysningen i sig selv er målet, heri ligger gæstfriheden. Ordet hospital som vi kender det kommer fra hospitium (gr. xenia) som overordnet betyder gæstfrihed. I græsk-romersk kultur var det en hellig tradition at udvise gæstfrihed mod fremmede, og de fremmede skulle til gengæld hjælpe værten og undgå at være en byrde. Der var desuden en rituel gaveudveksling, hvor gaven blev et symbol på evigt venskab, som kunne nedarves i generationer. Der er en række eksempler i især græsk litteratur på xenia som en måde at opnå venskab på trods af uoverensstemmelser som får en ophøjet værdi, hvor bruddet mod xenia anses for en af de ultimative synder. I middelalderen får hospitalet dets betydning af ”gæstested” eller ”kro” og først senere bliver ordet brugt som betegnelse for et sted for behandling af sygdomme. Hospitalsradioen interesserer sig for hvordan mennesker fungerer. I sig selv og i samspil med andre og for hvordan menneskelige kriser – som fx kan føre til egentlig hospitalisering i psykiatrien – kan forstås, som noget der ikke kun opstår i et enkelt menneske men i samspillet mellem hjerne, krop, sind og samfund. Hospitalisering kan også være en en omsorgsfuld samtale, der ikke behøver at være nem eller positiv, men altid vil forholde sig gæstfrit lyttende overfor det fremmede og anderledes, i det enkelte menneske og imellem os. I institutionen og udenfor.

Du kan høre Hospitalsradio på SoundCloud og på Podimo. Nogle episoder er også tilgængelige på YouTube:

Introduktion til Hospitalsradio

Hospitalsradio: Rachel Röst

Hospitalsradio: Louise Fritzsche

Hospitalsradio: Sofie Rosengren

Roser på psyk: Politiske og sårbare fællesskaber i psykiatrien


Eva Mulvads sammenklip fra etableringen af Centeret for Kunst og Mental Sundhed, hvor vi ser to videofortællinger lavet i videoworkshops, samt en scene hvor vi diskuterer, om man vil kaldes “psykiatribruger” eller “sindssyg”. Klippet har været vist på Cinematekets festival “Don’t Fear the Weird” 12.-15. oktober 2021 og er del af Mulvads dokumentarfilmsprojekt.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.