Om foreningen

Foreningen Kunst og Mental Sundhed har følgende fire formål:

1) Akademisk: At være et kompetence- og videnscenter, der skal udvikle projekter med det formål at indsamle og generere tværfaglig, videnskabelig forskning af høj, international kvalitet. Fokus er på vidensudveksling og udvikling af fælles, tværfaglige og metodenyskabende projekter i krydsfeltet mellem psykiatri, kunst-, human- og neurovidenskab.

2) Kunstnerisk: Kunstnerisk: at opdyrke tvær-institutionelle kunstprojekter med fokus på
undersøgelse af kunstens evne til at facilitere positive mentale processer intra-psykisk og
interpersonelt og skabe særlige former for social intensitet og oplevelse af meningsfuldhed for den enkelte.

3) Socialt: Ud fra videnskabelig evidens, at skabe recovery-interventioner og rehabiliteringstilbud for psykisk sårbare med fokus på kunstnerisk deltagelse, meningsfuldhed for den enkelte og socialt engagement.

4) Recoveryindsats: Skabe platforme for peer-drevne aktiviteter, praktikforløb, rehabiliterings- og beskæftigelsesmuligheder.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.