Bestyrelsen

Hovedbestyrelse:

Formand: Birgit Bundesen, overlæge på Psykiatrisk center Amager, projektleder på forskningsprojekt med forfatterledede skriveworkshops i psykiatrien

Næstformand: Jakob Jakobsen, billedkunstner, leder af udstillingsstedet Hospital:University:Prison:Archive

Kasserer: Kasper Levin, ekstern lektor, RUC

Bestyrelse:

Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst.

Ida Hageman Pedersen, vicedirektør for Region H

Raben Rosenberg, klinikchef og professor, Psykiatrisk Center Amager

Knud Kristensen, formand for SIND – landsforeningen for sindslidende

Henrik Oxvig, forsknings- og phd-skoleleder ved Kunstakademiets skole for Arkitektur og Konservering, KADK

Søren Dixen, recoverymentor Psykiatrisk Center Amager og formand for foreningen for værekstedet MMA, medstifter og medkurator for Projekt Råkunst

Lene Eplov, overlæge og leder af forskningsenheden for Rehabilitering, shared care og recovery. Psykiatrisk Center Kbh

Vibe Frøkjær, speciallæge i psykiatri, Leder af sektionen Imaging Psychiatry på neurovidenskabelig enhed, Rigshospitalet

Bent Rosenbaum. Forskningsoverlæge Psykiatrisk Center København. Adj professor på institut for psykologi, Københavns universitet (suppleant)

Pablo Llambías, skønlitterær forfatter (suppleant)

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.