Generalforsamling Foreningen Kunst og Mental Sundhed 2022

Der indkaldes til generalforsamling d. 14.3.2002 18-19 i Center for Kunst og Mental Sundhed, Hans Bogbinders alle 3, 2300 Kbh S.

Dagsorden for generalforsamling 18-19

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning: året der gik
  3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
  4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).
  5. Valg (Jf. § 3)
  6. Eventuelt

19-20 vil der være poesioplæsninger fra deltagere i skrivegrupper.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.