Birgit Bundesen deltager i podcast på Regnfang

”Fortællingens vej” er en podcastserie i 4 afsnit, der undersøger læsning og kreativ skrivning som eksistentielle værktøjer. Nærmere bestemt, hvordan dét at beskæftige sig med fortællinger kan styrke vores mentale sundhed samt være et redskab til at skabe retning i livet.
I denne første udsendelse skal det handle om kreativ skrivning. Vi taler med Birgit Bundesen, overlæge på Psykiatrisk Center Amager, BA i litteraturvidenskab og forperson for foreningen Kunst og Mental Sundhed, om forskningsprogrammet REWRITALIZE, som hun er projektleder af. Om programmet skriver foreningen Kunst og Mental Sundhed, at REWRITALIZE er ”en undersøgelse af effekten af en ny type intervention i psykiatrien baseret på skønlitteratur faciliteret af skønlitterære forfattere. Interventionen har til formål at skabe positive psykiske forandringer og selvoplevet recovery hos mennesker, der lider under psykisk sårbarhed.”
Denne første episode af Fortællingens vej tager sit udgangspunkt i dette forskningsprogram og undersøger, hvad dets navn antyder – nemlig, hvorvidt man kan bruge kreativ skrivning til at revitalisere sig selv og eget selvforhold. Af de overvældende positive resultater forskningsprogrammet har givet, fremgår det blandt andet, at de deltagende beskriver det litterære som en lettelse, hvor de får lov at tale indirekte om deres sygdomme, at det giver empowerment, samhørighedsfølelse og mere håb. Men hvad er de bagvedliggende mekanismer, som er med til at facilitere disse oplevelser? Blandt mange interessante emner taler vi med Birgit om, hvorledes den kreative skrivning kan anskues som en mental teknologi, være en art opmærksomheds og fleksibilitetstræning, om skrivningens mulige potentiale i forhold til et individs karakterudvikling, samt om hvilken rolle skrivegruppen spiller i denne henseende.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.