Sangskrivnings- og rapwokshop på Psykiatrisk Center Amager

Med støtte fra ”Håb i psykiatrien” kunne Foreningen for Kunst og Mental Sundhed afholde 2 sang- og rapskrivningsworkshops for patienter på Psykiatrisk center Amager med den danske rapper Carl Knast.

Gruppen bestod udover Carl Knast af 9 deltagere: 6 patienter, 1 ergoterapeut, 1 læge og forfatteren Pablo Llambías.

Første gang introducerede gruppens medlemmer sig og fortalte om deres forhold til rap og sangskrivning. Flere skriver selv sang- eller raptekster eller eksperimenter med beats og tekst og de fleste var begejstrede for rap og hip hop genren. Flere havde tidligere deltaget i formatet ”freestyle” hvor to rappere ”battler” om hvem der har de bedste rim overfor et publikum. Der var også to der ikke tidligere havde skrevet rimede tekster.

Carl Knast fortalte først lidt historisk om rappens historie og alle bød ind med kommentarer. Derefter skrev vi rimede tekster og læste dem op for hinanden  og Carl kommenterede på strukturen i teksterne. Bagefter kommenterede gruppens medlemmer på oplæsningerne. Der var stor begejstring og sympati for de producerede tekster og meget latter og positive tilkendegivelser.

Anden session havde Carl taget et lydanlæg med og startede med et oplæg om forskellige typer af beats, Herefter lyttede vi til beats. Så skrev gruppen i fællesskab en rimet tekst, hvor alle skrev fire rimede linjer, foldede papiret så kun den sidste linje kunne læses og sendte den videre til sidemanden, der så rimede videre. Til sidst havde vi 9 rimede fællestekster, der blev fremført en ad gangen af deltagerne til beats. Tilsidst rappede Carl alle gruppens tekster og deltagerne begyndte spontant at byde ind, så det blev en form for rappet freestyle-dialog. Stemningen var intens og tillidsfuld. Der blev grinet meget og der var stor positiv interaktion mellem gruppemedlemmerne. Alle deltagere var i stand til at reflektere og kommentere på egne og hinandens tekster og fremførelser.

Til sidst evaluerede vi på de to gange og alle var meget begejstrede og tilkendegav at de ville blive ved at komme.

Som læge og leder af et skrivegruppeprojekt, ser jeg stort potentiale i dette format og tænker at det optimalt set ville kræve minimum 8 gange for at gruppen kunne etableres og deltagerne ville kunne skrive deres egne raps, der ville kunne afsluttes med en lille produktion, der kunne lægges på youtube eller man kunne lave en lille koncert. Jeg kendte patienterne, der alle har psykoselidelser. Flere har problemer med social isolation og negative symptomer og gruppeformater som denne, der er strukturerede og fokuseret på den enkeltes engagement har et potentiale som en recovery-orienteret indsats  fokuseret på meningsfuldhed for den enkelte, at indgp i konstruktive fællesskaber, oplevelse af håb og samhørighed med en gruppe og som gruppeformat kan det i behandlingen bruges som eksponeringstræning, rehabilitering og bedring af sociale færdigheder.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.