FKMS på Sinds medlemskonference i Horsens: om misbrug og psykisk lidelse

SINDs medlemskonference: Der er massivt behov for en mere sammenhængende og alsidig indsats for mennesker med både psykiske vanskeligheder og problematisk brug af rusmidler. Sådan lyder essensen af de seneste tre debatter på SINDs medlemskonference i Horsens.

Debatterne indkredsede både mange af problemerne i regioner og kommuner på dette område, men afdækkede også løsninger, der virker, og som samfundet kan tage i brug.

Med afsæt i international forskning og praksisanbefalinger delte Katrine Schepelern Johansen, der er leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, noget af den nyeste viden på området. Væsentligst er, at mennesker og årsager til misbrug er meget forskellige. Derfor er alsidighed i indsatsen afgørende ligesom det er vigtigt, at indsatsen i forhold til sindslidelser og rusmidler kan ske samtidig og samme sted.
I Danmark anslås det, at ca. 40.000 lever både med en psykiatrisk diagnose og et problematisk rusmiddelbrug. 26.500 af dem, der er i behandling i psykiatrien, har også en rusmiddel diagnose. 40-50 % af dem, der er i rusmiddelbehandling, har en diagnose. På socialpsykiatriske bosteder anslås det, at 30 % har et misbrug.
Du kan læse mere om Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser her: https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/dobbeltdiagnoser/Sider/default.aspx.

Musikterapeuterne Maja Frommelt og Louise Duus og de andre medarbejdere hos Behandlingscenter KABS arbejder med en indsats, hvor alsidigheden er i højsædet, og hvor der både er fokus på rusmidler og sindslidelser. Maja og Louise gav eksempler på, hvordan musik-, krops- og kunstterapi kan gøre en forskel. Du kan læse mere om KABS her: www.kabs.dk

Overlæge Birgit Bundesen og forfatter Trisse Gejl beskrev erfaringerne fra skriveværksteder og skrivegrupper for mennesker i psykiatrisk behandling. Birgit Bundesen er desuden formand for Foreningen Kunst og Mental Sundhed. Se mere på www.fkms.dk

Botilbuddet Orion i Hillerød har en alsidig tilgang til dialog med beboerne om rusmidler, fortalte Pernille Jensen. Indsatsen, som vi tidligere har beskrevet i SINDbladet, er også omtalt i bogen ”Stof til eftertanke”, som mange efterfølgende investerede i. På side 14 i dette blad kan du læse mere om indsatsen på Orion: https://www.epaper.dk/lfsind/sindbladet-03-2019_01-36/

Blandt deltagerne i medlemskonferencen er dialogen livlig i konferencelokalet, i mindre arbejdsgrupper og i kunstværkstedet, mens nye ideer tager form. Konferencen slutter kl. 13.00.

Du kan læse mere om SINDs medlemskonference i SINDbladet december.

Oplæg ved forfatter Trisse Gejl
Oplæg ved overlæge Birgit Bundesen

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.