AKTUELT

Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed (NCKMS) blev grundlagt af Foreningen Kunst og Mental Sundhed med civile og statslige fondsmidler i 2019, ud fra en voksende konsensus indenfor sundhedssystemet om, at medicin alene ikke altid kan behandle eller kurere psykisk sygdom. I det psykiatriske sundhedssystem, og blandt forskellige samfundsinteressenter, efterspørges der en mere helhedsorienteret tilgang til psykisk lidelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, hvor sociale, eksistentielle og æstetiske behov bliver imødekommet på lige fod med medicinske behov. NCKMS er et multikunstnerisk og forskningsbaseret center lokaliseret i Psykisk Center Amagers lokaler i den gamle Sct. Elisabeth stiftelse, et tidligere nonnekloster. NCKMS består af et tværfagligt hold af kunstnere og sundhedsfagligt personale, forskere fra humaniora og psykiatrien og mennesker med levet erfaring med psykiatrien. Den organisatoriske struktur er horisontal og holdbaseret og lægger vægt på principper som deling af viden og magt som et supplement til samfundsmæssige principper om effektivisering, optimering og konkurrence. Alle aktiviteter er centreret omkring værdier som venlighed, samarbejde og gensidig refleksion, hvilket også finder udtryk i løntillægget for ansatte for ’venlighed og deling’. 

NCKMS har fire hovedmål: først, at udvikle deltagerfokuserede kunstbaserede interventioner og retningslinjer for at sikre bæredygtige metoder til videre praksis og forskning. For det andet, at etablere et ambitiøst kunstprogram og en udstillingsplatform for kunstnere med en levet erfaring med psykisk lidelse, er også er åben for offentligheden. For det tredje, med forskningsprogrammet af arbejde videnskabeligt med at identificere de mekanismer, der er inden for de kunstbaserede grupper ledet af professionelle kunstnere i samarbejde med sundhedsfaglige co-terapeuter. Empirisk data er samlet gennem spørgeskemaer og kvalitative interviews for at identificere og konceptualisere temaer, der kan bidrage til at forklare forbindelserne mellem psykopatologi og rehabiliteringsprocesser. For det fjerde, er centeret et videns- og kompetencecenter der indsamler viden om danske projekter i feltet for kunst og mental sundhed med det formål at udvikle nationale retningslinjer og uddannelseselementer fra det tværfaglige hold.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.